menu
nagłówek | header | image

Warsztaty

  • Rejestracja na warsztaty możliwa tylko do 10.05.2024 r.
  • Liczba miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
  • Rejestracja na warsztaty jest drugim etapem rejestracji udziału w konferencji.

Warsztaty dla Pielęgniarek/ Pielęgniarzy - 13.15-14.15

NIEDOSTĘPNY
1. Kaniulacja pod USG
mgr Katarzyna Ilmer, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
NIEDOSTĘPNY
2. A po co ten opatrunek? Praktyczne zastosowanie opatrunków URGO
mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
NIEDOSTĘPNY
3. Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
DOSTĘPNY
4. Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
5. Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
dr Hanna Łukaszewska, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Warsztaty dla studentek i studentów pielęgniarstwa - Cz. I - 14.30-15.30

NIEDOSTĘPNY
1. Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
2. Trudna rozmowa z pacjentem i jego rodziną
dr n. o zdr. Maja Stanisławska-Kubiak, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP
NIEDOSTĘPNY
3. Kaniulacja pod USG (limit 15 osób)
mgr Katarzyna Ilmer, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
DOSTĘPNY
4. e-recepty
mgr Maciej Kaczkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego
NIEDOSTĘPNY
5. Pomiary antropometryczne u dzieci: noworodek, niemowlę
mgr Jadwiga Pieścikowska, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
NIEDOSTĘPNY
6. Obsługa portu donaczyniowego, zakładanie igły do portu
mgr Ewa Zawadzka, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Uniwersytecki w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
7. Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
8. Podstawowe czynności resuscytacyjne w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem AED i worka samorozprężalnego
mgr Julian Lasik, Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej UMP
NIEDOSTĘPNY
9. Zasady bezpiecznego podnoszenia, przemieszczania i asekuracji pacjentów -bezpieczeństwo i ergonomia pracy
mgr Patryk Wiliński, Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
10. Pacjent w stanie zagrożenia życia - ocena stanu klinicznego z uwzględnieniem interpretacji zapisu EKG
dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
11. Iniekcje podskórne w opiece paliatywnej
mgr Monika Pyszczorska, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP
NIEDOSTĘPNY
12. Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
mgr Anna Kęsicka, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Warsztaty dla studentek i studentów pielęgniarstwa - Cz. II - 15.30-16.30

NIEDOSTĘPNY
1. Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
2. Trudna rozmowa z pacjentem i jego rodziną
dr n. o zdr. Maja Stanisławska-Kubiak, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP
DOSTĘPNY
4. e-recepty
mgr Maciej Kaczkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego
NIEDOSTĘPNY
5. Pomiary antropometryczne u dzieci: noworodek, niemowlę
mgr Jadwiga Pieścikowska, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
NIEDOSTĘPNY
6. Obsługa portu donaczyniowego, zakładanie igły do portu
mgr Ewa Zawadzka, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Uniwersytecki w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
7. Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
8. Podstawowe czynności resuscytacyjne w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem AED i worka samorozprężalnego
mgr Julian Lasik, Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej UMP
NIEDOSTĘPNY
9. Zasady bezpiecznego podnoszenia, przemieszczania i asekuracji pacjentów -bezpieczeństwo i ergonomia pracy
mgr Patryk Wiliński, Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
10. Pacjent w stanie zagrożenia życia - ocena stanu klinicznego z uwzględnieniem interpretacji zapisu EKG
dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
NIEDOSTĘPNY
11. Iniekcje podskórne w opiece paliatywnej
mgr Monika Pyszczorska, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP
NIEDOSTĘPNY
12. Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
mgr Anna Kęsicka, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
aktualizacja: 2024-06-02