menu
nagłówek | header | image

Program

08.45-12.30
I Sesja Plenarna
08.45-09.00
Oficjalne otwarcie konferencji
09.00-09.30
Odpowiedzialność prawna pielęgniarek
mgr Magdalena Sobalik, Przewodnicząca ORPiP, Poznań
09.30-10.00
Zastosowanie przymusu bezpośredniego w opiece nad pacjentem
prof. dr hab. n. med. Krystyna Górna, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa UMP
10.00-10.20
Dostęp przedni w chirurgii biodra - implikacje okołooperacyjne
dr n. med. Bartosz Łukaszewski, Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
10.20-10.50
Ruch antyszczepionkowy - konsekwencje dla zdrowia
dr Ilona Małecka, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UMP
10.50-11.10
Farmakoterapia u osób w podeszłym wieku
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Pracownia Geriatrii UMP
11.10-11.40
Specyfika opieki pielęgniarskiej u chorych po całkowitym usunięciu krtani
dr n. med. Anita Szymańska, Pielęgniarka oddziałowa, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UMP
11.40-12.00
Leczenie ran w praktyce, leczenie ran w domu pacjenta - przegląd przypadków
mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego, URGO
12.00-12.30
Inkluzywna komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami
dr n. o zdr. Wojciech Strzelecki, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP
12.30-13.00
☕ Przerwa kawowa
13.00-14.00
II sesja Młodzi badacze – sesja studencka: Innowacje w edukacji zdrowotnej pacjenta
12.50-13.04
Empatia wśród studentów pielęgniarstwa - badanie wstępne
Barbara Grabowska-Fudala(2), Anna Smelkowska(2), Oliwia Banaszak(1), Zofia Borowczyk(1), Monika Ratajczak(1), Krystyna Jaracz(2)
(1) Studenckie Koło Metodologii Badań Naukowych, Wydział nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(2) Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
13.04-13.18
Zespół Sotosa
Natalia Bacik(1), Anita Czyż(1), Patrycja Jóźwiak(1), Natalia Kurczewska(1), Wiktoria Wieliczko(1), Magdalena Winkel(1), Dagmara Dąbrowska(1), Jadwiga Surdyk(2)
Pod kierunkiem: prof. dr hab. n. med. Alicji Krzyżaniak
(1) Studenckie Koło Naukowe, Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie, Kierunek Pielęgniarstwo
(2) Opiekun koła naukowego, Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie
13.18-13.32
Wiedza osób starszych w zakresie rozpoznawania i postępowania w sytuacjach nagłych. Edukacja na podstawie wyników badań
Sabina Płóciennik(1,2), Gabriela Blichowska1(2), Dorota Ryszewska-Łabędzka(1,2), Marta Ryszewska(1)
(1) Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Pile
(2) Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, Katedra Pielęgniarstwa
13.32-13.46
Użycie technologii w edukacji pacjentów
Katarzyna A. Kozłowska (2), Grażyna Bączyk (2), Natalia Nowak (1)
(1) Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwo operacyjne
(2) Zakład Praktyki Pielęgniarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
13.46-13.50
InfPrev4frica - założenia projektu kształcenia studentów pielęgniarstwa Afryki Subsaharyjskiej
dr n. o zdr. Marlena Szewczyczak, dr hab. Dorota Talarska
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
13.00-14.00
Warsztaty dla Pielęgniarek/ Pielęgniarzy - więcej o warsztatach
1.
Kaniulacja pod USG
mgr Katarzyna Ilmer, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP - sala: CSM 3.43
2.
A po co ten opatrunek? Praktyczne zastosowanie opatrunków URGO
mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego - sala: CBM 4052
3.
Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - sala CBM 3018
4.
Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - sala: CSM 2.15
5.
Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
dr Hanna Łukaszewska, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sala CBM 1057
13.50-14.30
☕ 🍽 Przerwa kawowa, Lunch (uczestnicy płatni)
14.45-15.45
Cz. I - Warsztaty dla studentek i studentów pielęgniarstwa - więcej o warsztatach
1.
Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - sala: CBM 3018
2.
Kaniulacja pod USG (limit 15 osób))
mgr Katarzyna Ilmer, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP - sala: CSM 3.43
3.
e-recepty
mgr Maciej Kaczkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego - sala: CBM 1016
4.
Obsługa portu donaczyniowego, zakładanie igły do portu
mgr Ewa Zawadzka, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Uniwersytecki w Poznaniu - sala: CSM 2.32B
5.
Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - sala: CSM 2.15
6.
Podstawowe czynności resuscytacyjne w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem AED i worka samorozprężalnego
mgr Julian Lasik, Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej UMP - sala: CSM garaż
7.
Pacjent w stanie zagrożenia życia - ocena stanu klinicznego z uwzględnieniem interpretacji zapisu EKG
dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - sala: CSM 3.14
8.
Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
mgr Anna Kęsicka, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sala: CBM 1057
15.50-16.10
Cz. II - Warsztaty dla studentek i studentów pielęgniarstwa - więcej o warsztatach
1.
Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - sala: CBM 3018
2.
Trudna rozmowa z pacjentem i jego rodziną
dr n. o zdr. Maja Stanisławska-Kubiak, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP - sala: CBM 1057
3.
e-recepty
mgr Maciej Kaczkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego - sala: CBM 1016
4.
Obsługa portu donaczyniowego, zakładanie igły do portu
mgr Ewa Zawadzka, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Uniwersytecki w Poznaniu - sala: CSM 2.32B
5.
Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - sala: CSM 2.15
6.
Podstawowe czynności resuscytacyjne w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem AED i worka samorozprężalnego
mgr Julian Lasik, Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej UMP - sala: CSM garaż
7.
Pacjent w stanie zagrożenia życia - ocena stanu klinicznego z uwzględnieniem interpretacji zapisu EKG
dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - sala: CSM 3.14
8.
Iniekcje podskórne w opiece paliatywnej
mgr Monika Pyszczorska, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP - sala: CSM 3.11
16.50
Zakończenie konferencji - sala: CBM 1057
aktualizacja: 2024-06-02