menu
nagłówek | header | image

Opłaty

do 30.04.2024 od 20.05.2024
Uczestnik + Warsztaty dla Pielęgniarek/ Pielęgniarzy 150 PLN 250 PLN
Studenci + Warsztaty dla studentek i studentów pielęgniarstwa
(bez uzyskanego tytułu magistra)
opłata do 20.05.2024 r.
70 PLN
  • Opłata obejmuje: udział w sesjach i warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch i napoje podczas przerw.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, trendy-pielęgniarstwo-2024

Rezygnacja z uczestnictwa:

Faktury:

  • Dane do faktury należy podać w formularzu podczas rejestracji.
  • Późniejsze zgłoszenia dotyczące wystawiania faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl
  • Organizator wystawia faktury na podstawie dokonanej wpłaty.
  • W przypadku faktur z odroczonym terminem płatności, uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Konferencji pod adresem konferencje@ump.edu.pl
  • Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
  • Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
  • Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur - zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
aktualizacja: 2024-06-02